Fejlesztők

Célunk, hogy a vállalatok mérhetően járuljanak hozzá társadalmi és környezeti problémák megoldásához az impact szervezetekkel kötött együttműködéseken keresztül. Így a CSR tevékenységük hatékony lesz, ami mind a márkaérték, mind a munkavállalói márkaérték növekedésén keresztül már rövid távon megtérül.

A szervezetfejlesztők gyakori problémája, hogy kevés az igazán motiváló ügyfélmegbízás, és hogy a harmadik fél finanszírozásában zajló fejlesztésekben ritka az érdemi, kézzel fogható változás, impact. Számos esetben redundáns fejlesztések zajlanak, ahol a fejlesztőknek nincs is valódi hatása, sikerélmények és benchmarkok nélküli, érdemi visszajelzések híján pedig nehéz szakmailag fejlődni. Az együttműködések gyakran problémásak, és a fejlesztők közös tapasztalata, hogy hiányzik a komplex, szektorokon, iparágakon átnyúló tudás.

A fenti problémák gyökerét abban látjuk, hogy

Azt szeretnénk elérni, hogy az impact szervezetfejlesztők hosszú távú fejlesztésekben vegyenek részt, saját szaktudásukat is folyamatosan növelve, és értékes együttműködésekben járulhassanak hozzá környezeti és társadalmi problémák megoldásához.

Ezért ajánlunk a fejlesztőknek, szakembereknek közös munkát, ahol megfelelő mennyiségű és jól szervezett feladatot, bevételt, tanulási, fejlődési lehetőséget és sikerélményt nyújtunk nekik.

Hogyan dolgozunk?

A Scale Impact kiterjedt fejlesztői közösséget épít a hozzánk csatlakozó szakemberekkel. Szponzorált fejlesztésekben azonosított feladatokat adunk nekik, a fejlesztési módszertant folyamatosan továbbfejlesztjük, amihez projektmenedzsment kapacitást és eszközöket is nyújtunk. Fontos számunkra, hogy a projekteket megfelelően adminisztráljuk, minőségbiztosítást kapcsoljunk hozzá, és rendszeresen visszajelzést adjunk a fejlesztőknek.

Terveink között szerepel “train the trainer” programok kialakítása, szintfelmérés, template-ek fejlesztése, adminisztrációs eszközök biztosítása, emellett a közösségben pro bono önkéntesek, és a vállalatokkal közös projektek is szerepelnek majd.

Csatlakozz hozzánk pro bono szakértőként!

Ha ajánlottál már fel pro bono munkát, tapasztalhattad, hogy kifejezetten nehéz a saját szaktudásodnak és időbeosztásodnak megfelelő programba bekapcsolódni. Ha pedig sIkertelen és eredménytelen a pro bono projekt, és végül az elért pozitív hatás (impact) sem mérhető, elmarad a sikerélmény. Az önkéntesek így értelemszerűen elégedetlenek lesznek, a projekt eredményeiből pedig semmilyen formában nem részesülnek.

A fenti problémák okai között szerepel a kevés pro bono lehetőség, ahogy a rosszul definiált impact szervezeti kihívások, az ügyfél projektmenedzsment, vagy az utánkövetés hiánya is ide sorolható.

Célunk, hogy a vállalati szakértők szaktudása pro bono munka formájában mérhetően hozzájáruljon társadalmi és környezeti impacthez.

Ezért ajánljuk, hogy a szakemberek az igényeikhez, szaktudásukhoz illeszkedő, sikeres és sikerélményt biztosító projektekben vegyenek részt a Scale Impact fejlesztési programjai keretein belül.