Szeretnél bekerülni a Scale Impact fejlesztett szervezetei közé? Mutatjuk a lépéseket!

fejlesztés lépési

Egy kérdőívvel kezdődik a fejlesztés – már a visszajelzés is érték

Ha nincs elég kapacitás, tudás vagy pénz egy impact szervezetben, akkor nem tud fejlődni. Civil szervezetekben vagy társadalmi vállalkozásokban az is jellemző, hogy nincs idő a tanulásra, vagy pénzhiány miatt olyan pályázaton is elindulnak, ami nem, vagy csak részben segít a küldetésük megvalósításában. Versenyezni kell a pénzért, kevés emberhez jutnak el az üzeneteik, kevesebb szakértelemmel is közben ugyanúgy kellene teljesíteni, mint egy cégnek. Fejlesztési programunk ezekre a kihívásokra ad választ, a következőkben pedig bemutatjuk a lépéseket, melyek a jelentkezéstől a fejlesztés megkezdéséig vezetnek. 

Hogyan választunk impact szervezeti partnereket?

Egy társadalmi vállalkozásnak vagy civil szervezetnek, ami egy konkrét társadalmi vagy környezeti ügy iránt elkötelezett, alapvető szüksége lehet szakértői támogatásra. Olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, amelyek:

 • alaptevékenységüket már legalább három éve végzik,
 • legalább három stabil kollégával dolgoznak (köztük lehet önkéntes is, aki legalább havi 40 órát fordít a szervezetre),
 • bármilyen forrásból származó éves bevételete meghaladja az 5 MFt-ot.

Ahhoz, hogy valóban a fejlesztendő szervezet kihívásaira találjunk megoldást, a következő lépéseket tesszük meg együtt:

1. Kérdőív kitöltése

Kidolgoztunk egy 2+8 témakörből álló modellt, ami abban segít, hogy ti is, és mi is megtudjuk, hol álltok a reziliencia felé vezető úton. Minél többen töltitek ki a szervezettől a kérdőívet, annál pontosabban rajzolódik ki, hogy milyen kihívások előtt álltok. Ha olyan szervezetben dolgoztok, amiben több program fut, vagy több alegységre épül, akkor mindenképp szükséges, hogy a szervezet vezetői is kitöltsék a kérdőívet. A kitöltéshez kattints ide!

A reziliencia ellenállóképességet jelent. A reziliens szervezet alatt azt értjük, hogy képes alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez, jól reagál váratlan eseményekre, és bizonytalan körülmények között is tudja folytatni tevékenységét.

A kérdőív fő témái: 

 • Stratégiai működés 
 • Hatásmérés
 • Szervezeti kultúra
 • Menedzsment
 • Prudencia és jogszabályi megfelelés
 • Átláthatóság
 • Pénzügyi stabilitás
 • Szakmai stabilitás
 • Beágyazottság 
 • Környezeti fenntarthatóság

Ha részleteiben érdekel, mit takarnak az egyes területek, kattints ide! A kérdőívben szereplő állítások és kérdések nyomán belelátunk a szervezetbe, és meg tudjuk határozni azokat a területeket, ahol érdemes pontosítani az elakadásokat. 

2. Kiértékelések

Annak a szervezetnek, amely megfelelt a kitöltési kritériumoknak, a kitöltés után részletes, írásos visszajelzést adtunk. 

A kérdőívben a bevallásotok alapján pontozzátok a kérdésekben megfogalmazott állításokat. Mi átnézük néhány rólatok szóló publikus információt, és ezeket is hasonlóképpen pontozzuk. A pontozások eredményeképpen jönnek ki a szervezetetekre vonatkozó szakterületi átlagok, ami mellett megmutatjuk a kérdőívet korábban kitöltő szervezetek átlagait. A két adatot grafikusan is ábrázoljuk, így:

Minden részterületen megfogalmazunk fejlődési lehetőségeket. Tehát ha valaki csak idáig jut el a folyamatban, már az is nyer:

 • Belátást kap abba, hogy egy impact szervezetnek milyen részterületeken kell reziliensen működnie.
 • A kérdőív állításainak segítségével rálátást nyer arra, hogy az egyes részterületekben milyen ügyek vannak.
 • Össze tudja hasonlítani a szevezete állapotát a többiekhez képest.
 • Ajánlást kap arra vonatkozóan, hogy a legrosszabb pontozású kérdésekben hogyan tud fejlődni.

3. Beszélgetés

 • Ha úgy véljük, hogy esélyesen tudunk vállalati forrást találni a szervezet fejlesztésére,  felajánlunk egy kb 1,5 órás  beszélgetést, ahol jobban meg tudjuk érteni, milyen kihívásokkal néz szembe a szervezetetek. Itt azokat a kérdéseket boncolgatjuk jobban, amit alacsonyra pontoztatok, vagy nagyon eltértetek az eddigi kitöltők átlagától, esetleg – több kitöltő esetén – másképp látjátok a szervezet teljesítményét az adott kérdésben. 
 • Bekerültök egy adatbázisba, amit megosztunk olyan vállalatokkal, amelyek a Ti területeteken tevékenykedő impact szervezeteket szeretnének támogatni

Innen mi átvesszük a fonalat, és elkezdünk nektek megfelelő partnert találni. Lehet, hogy néhány hét alatt találunk ilyet, de az is lehet, hogy ez sok időt vesz igénybe, vagy előfordulhat, hogy végül nem találunk megfelelő partnert.

4. Fejlesztési terv és fejlesztési szerződés

Ha látjuk, hogy van vállalati támogató, elkészítjük a fejlesztési terveteket. Ez tartalmazza:

 • A beszélgetés után mi is pontozzuk azokat a kérdéseket, amik szóba kerültek, és ezt vesszük végleges pontnak. Ennek megfelelően a fejlesztési terv ábrája már ezt is tartalmazni fogja, így:
 • A fejlesztési tervben minden egyes területnél azokat a kérdéseket emeljük ki, amelyeknél a korrigált pontszám alacsony, vagy a többi kitöltő átlagához képest legalább 1 ponttal alacsonyabb az érték. Tesszük ezt azért, hogy tényleg csak arról szóljon a fejlesztés, amire nektek valóban szükségetek van.
 • A fejlesztési tervben meghatározzuk a fejlesztendő területeket, az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, a tanácsadói napok számát és időtartamát, valamint azt, hogy milyen dokumentumnak kell előállnia, ha végeztünk egy fejlesztési területtel.
 • A fejlesztési terv előzetes becslés, hasonló folyamatok tapasztalati számain alapul. Ettől a becsléstől kismértékű eltérés lehetséges.
 • A fejlesztői időráfordítás tanácsadói napokban van kifejezve, a gyakorlatban ennek megvalósítása 1-1,5 órás konzultációk és maximum félnapos workshopok formájában történik.
 • Az időtartam pedig az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges naptári időtartamot jelöli. Tapasztalataink szerint a kollégák tartósan nem vonhatók el a munkavégzéstől heti 2-4 óránál hosszabb időtartamra.
 • Amelyik területen van már fejlesztő partneretek, ott igyekszünk elkerülni a feladatok / tevékenységek duplikálását, és a már elvégzett / más projektek keretében elvégzendő szakmai munkát integrálni.
 • A vezető fejlesztési képzéseket és a fenntarthatósági képzést a Scale Impact szakmai partnerei nyújtják, ezekre is érvényes, hogy a Scale Impact fejlesztésében részt vevő szervezet csak a 10% önerőt fizeti ki a képzések árából.

Ugyancsak elkészítjük a fejlesztési szerződés tervezetét, ami tartalmazza a fejlesztés értékét, az önerőt, és a fejlesztés folyamán teljesítendő mérföldköveket.

Egy tipikus fejlesztés 25.000 EUR+áfa értékű, és 2 évig tart. Az önerő 10%, amit azért kérünk, mert abban hiszünk, hogy ami ingyen van, arra másként tekint az ember.

Ha az impact szervezeteddel szeretnél elindulni a Scale Impact fejlesztési programjában, kattints ide és töltsd ki a kérdőívünket!

Picture of Harsányi András

Harsányi András