Akikkel közösen skálázzuk a hatást: hogyan, miért, kinek jó?

Partnereink a pro bono tapasztalatokról: CMS ügyvédi iroda, Hiflylabs, PwC, SkillToGo, Klippe, Számlázz.hu PARK

Szakmai munkát felajánlani az azt eredeti árán megfizetni nem képes szervezetek (még inkább: ügyek) számára talán még nem trend, de egyre gyakoribb. Mutatjuk, hogy miért értékes ez a típusú támogatás mindhárom oldalon, a felajánló, a fogadó, és persze az impact szempontjából is. Nézőpontokat pedig a velünk már tapasztalatot szerzett, a pro bono tevékenységben jártas partnereinktől is hozunk. A PwC, a Számlázz.hu PARK, a Klippe, a SkillToGo, a Hiflylabs, és a CMS ügyvédi iroda vezetői is elárulnak egy-egy részletet saját pro bono programjukról.

Mi a pro bono?

A latin kifejezést a Wikipedia szerint “az önként vállalt és fizetés nélküli szakmai munkára vagy a csökkentett díjas tevékenységre mint közszolgálatra” használják. Eredetileg a jogi szakmában terjedt el a “pro bono publico” azaz a közjóért végzett munka felajánlása azoknak, akik a szokásos árat nem tudják megfizetni. Ma már építészek, marketingesek, tanácsadók is rendszeresen ajánlanak fel munkájukból olyan szervezeteknek, akiknek a céljaival maguk is egyetértenek, és nem pénzzel, hanem szaktudásukkal támogatnák az ügyet. De vajon miért nem sokkal elterjedtebb, ha a fogadók mellett a felajánlók is gyakran azt érzik, komoly értéket hoznak létre a támogatott és a támogató közös erőfeszítései?

Mik a pro bono elterjedésének akadályai?

Több olyan tényezőt is látunk, amelyek lassítják a pro bono munka terjedését:

  • Ha az ügyet ismerjük is, amit támogatnánk, nehéz megtalálni azokat a szervezeteket, ahova a tudásunk jól beilleszthető, és viszont. kereslet és kínálat ritkán találkozik.
  • Azok az impact szervezetek, NGO-k, amelyek számára hasznos lenne a felajánlott pro bono munka, nem pontosan tudják, mire van szükségük, hiszen nem értenek az adott témához.
  • Szakértőként, tanácsadóként az “eredeti” munkaidő is véges, a rendelkezésre állást fizikailag is kihívás összeegyeztetni a szervezettel, ahol a munkáját hasznosítanák.
  • Feladatok skálázhatósága: sem a túl nagy, sem a túl kicsi feladat nem jó: előbbit nem tudja elvégezni, az utóbbi nem motiváló a pro bono szakértő számára.

A Scale Impact nem elsősorban a kicsi és nagy feladatokra, a felajánlókra és fogadókra, a szakemberekre és impact szervezetekre koncentrál: hanem a közös ügyekre, melyben a két fél valódi hatást elérni szövetkezett egy-egy óra vagy projekt erejéig. Koncepciónk éppen az összes érdekelt fél összehozásáról szól, beleértve cégeket, impact szervezeteket, fejlesztőket, és egyéb érdekelteket, hogy maga az ügy változzon.

Mit csinálunk máshogy?

Számos szervezet tevékenykedik forrásszerzés, civil fejlesztés, társadalmi vállalkozások finanszírozásának támogatása terén. A piacon friss nézőpontot képviselő csapatként

  • több éves együttműködésbe ágyazott pro bono lehetőségeket kutatunk fel,
  • megbízható, velünk amúgy is együttműködő impact partnerekkel dolgozunk,
  • szakmailag jól előkészített feladatokat azonosítunk,
  • és menedzsment kapacitást biztosítunk a projektek lebonyolításához

Fejlesztési módszertanunk nemcsak szisztematikusan végigveszi, mire lehet szükségük az impact szervezeteknek, hanem éppen ennek megfelelően kérjük fel a partnereket a hosszú távú fejlesztési projektekben való részvételre.

Pro bono partnereink, akikkel már közösen skálázzuk a hatást

CMS Budapest: “értéket adunk azoknak, akik segítenek másoknak”

Mivel eredetileg a pro bono mozgalom az ügyvédi irodáktól indult, ezért a nagyobb ügyvédi irodáknál a szervezeti kultúra szintjén van “megágyazva” a tudás alapú önkéntességnek. A CMS Budapest régi partnerünk, több közös projekt van a hátunk mögött, többek között jogi tanácsadással vesznek részt az Impact Academy munkájában.

Dr. Domokos Márton a CMS Budapest ügyvédi irodánál dolgozik, ahol nemzetközi szinten is nagy hangsúlyt helyeznek az ESG területére. Az impact szervezetekkel folytatott munkájukról itt készítettünk interjút, ebből idézünk:

Mivel a szervezetek nem feltétlen tudnak külön embert dedikálni az adatvédelemre, a célunk a legszükségesebb adatvédelmi tudatosság átadása. A szervezetnek adott segítségnyújtás során nem feltétlenül adatvédelmi jogászokat képzünk, hanem olyan tudást kell átadnunk, ami alapján egy nem adatvédelmi szakember fel fogja ismerni, ha adatvédelmi kérdés merül fel, és ha bizonytalan, akkor tudja, hogy igénybe veheti a pro bono adatvédelmi jogász segítségét.

Ezzel értéket adunk azoknak, akik segítenek másoknak – az általunk támogatott szervezet azt az erőforrorrást, amit jogi költségre kellene költenie, a saját működésére és értékteremtésre tudja fordítani.

SkillToGo: “a reziliens jelenlét nélkülözhetetlen”

Kifejezetten vezetői és szervezeti rezilienciával foglalkozó tanácsadócég, akik számára izgalmas a mi reziliencia modellünk, és egy kutatás keretében szívesen összevetik, hogy a civil szervezeteknél van-e összefüggés az általuk mérhető vezetői és az általunk mérhető szervezeti reziliencia között. Ennek keretében pro bonóban felmérik a nálunk fejlesztésben részt vevő szervezeti vezetők reziliencia szintjét, és segítenek azt egyéni coachinggal fejleszteni.

Cser Alexandra, ügyvezető:

Trénercsapatunkkal, Magyarországról elsőként, 2009-ben találkoztunk a Pozitív Pszichológiával, melynek legnevesebb kutatóival azóta is folyamatos élő kapcsolatban vagyunk. Az új tudományág üzenetei azonnal megfogtak bennünket, hiszen a kutatásokban dokumentált felismerések alkalmazása minőségi ugrást jelent mind a magánember, mind a szervezetek életében. A Pozitív Pszichológia kézbe adja a tanult tehetetlenség ellenszerét és megteremti a reziliens jelenlétet, amely nélkülözhetetlen a sikeres megküzdéshez egy kiszámíthatatlanná vált világban.

Számunkra a kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy tudásunkat és tapasztalatunkat pro bono formában is elérhetővé tegyük, hiszen a Pozitív Pszichológia eszközei nem csupán az üzletre, hanem személyes életünkre, intézményeinkre és egész társadalmunkra hatással vannak minden területen, különösen az oktatás, egészségügy és a civil szervezetek működése terén.

SkillToGo csapatával részt kívánunk venni ebben a változási folyamatban, és 2009 óta rendszeresen teszünk azért, hogy a non-profit szervezetekhez is időben és minőségi forrásból jussanak el a legfontosabb információk és eszközök. A kezdetektől fogva pro bono formában együttműködünk a budapesti Szent László Gimnáziummal, ahol tanárokat képeztünk, akik ma már sikerrel alkalmazzák az ebből született Pozitív Pszichológia a tanteremben c. programot. Négy alkalommal szerveztük meg a hazai országos Pozitív Pszichológia konferenciát és öt szakkönyvet fordítottunk magyarra. Számos előadást vállaltunk pro bono alapon oktatási intézményekben.

Hiflylabs: “azt adjuk, amihez a legjobban értünk”

Az üzleti intelligencia megoldásokat szállító, 150 fős Hiflylabs évek óta rendszeresen felajánl pro bono munkát szakmai támogatásunkkal. Az első Impact Academy-s tapasztalatok után egyre stratégiaibb szinten, az éves tervezésnél dedikáltak kapacitást erre a területre.

Füredi Balázs, aki a cégen belül koordinálja a pro bono és általában a CSR-tevékenységet, kiemelten fontosnak találja a díjmentes munkaórák felajánlását:

Füredi Balázs, Szenior tanácsadó:

Úgy gondoljuk, hogy a kollégáink számára is fontos önkéntes eseményeken túl támogatóként is akkor segítünk a legtöbbet, ha azt adjuk, amihez a legjobban értünk: adatelemzési, adatvizualizációs, vagy adattanácsadási kompetenciákat, hogy partnereink is megismerhessék a működésük során összegyűlt adatok összefüggéseit, és ezzel további munkájukat hatékonyabbá tegyék.

PwC: “igazi win-win szituáció“

A PwC nemzetközi célkitűzése szerint 2022-ig 15 millió ember életében kell pozitív változást okozniuk a programjaikkal, elsősorban szaktudással – ezt a cél Fenntarthatósági jelentésük alapján 2021-re elérték, 18 millió főnél tartanak jelenleg. Főként képzésekben gondolkoznak, illetve hosszabb mentorálási folyamatokban vesznek részt impact szervezetekkel üzleti tervezés, szolgáltatásfejlesztés, adózás, és egyéb területeken. Korábban több programunkban is részt vettek szakértőként, oktatóként, idén pedig már bekapcsolódnak az üzleti tervezés, adószakértői kapacitásukkal az egyéni fejlesztésekbe is.

Simon Katalin, a PwC PR és CR menedzsere:

A klasszikus önkéntes programjaink mellett, amelyek igazi közösségformálóak, a tudásátadással igyekszünk hatást elérni, hiszen ez illeszkedik leginkább az alaptevékenységünkhöz. 2017-ben indult a Civil Mentoring Programunk, nyolc éve tartunk ingyenes képzésnapot. A nonprofit szféra fejlesztésével fontos társadalmi ügyeket tudunk indirekt módon előmozdítani. Azok a problémák pedig, amelyekkel ügyfeleink szembesülnek, gyakoriak a civil szervezeteknél is – vagyis a meglévő tapasztalatainkra alapozva ugyanúgy tudunk nekik is segíteni például szervezetfejlesztésben, üzleti és likviditásterv készítésében vagy éppen kiberbiztonsági kérdésekben.

A pro bono projektekben részt vevő munkatársaink inspiráló emberekkel találkoznak, új szempontokat ismernek meg, hozzájárulnak a közvetlen környezetünk fontos és releváns problémáinak megoldásához, ezáltal pedig az elköteleződésük is nő a munkahelyük irányába. A nonprofit szférával való együttműködés számunkra igazi win-win szituáció.

Klippe: “civil szervezetekkel üdítő dolgozni”

Oktatási tanácsadó cégként e-learning rendszerek kialakításával, digitális tananyagok fejlesztésével foglalkoznak. A Klippe mindig is dolgozott együtt civil szervezetekkel, a pandémia ideje alatt több nonprofit online átállását támogatták. A Scale Impact-nek a nonprofit szervezetek munkatársai által elsajátítandó tudás átadására és készségek fejlesztésére szolgáló platform és tartalmak kialakításában segítenek.

Balkányi Péter, e-learning tanácsadó, ügyvezető:

A pro bono munka mindig is jelen volt a Klippe működésében, mert az egész oktatásra, tanításra nyitott témaként tekintünk, amelyhez minél szélesebb és szabadabb a hozzáférés, annál jobb. Számunkra minden alkalommal üdítő civil szervezetekkel dolgozni, mert a civil kollégák hozzáállása és szakmai elkötelezettsége is inspiráló, a feldolgozott témákat pedig fontosnak és társadalmilag hasznosnak tartjuk. Szakmai tudásunk legjavával szeretnénk ezekből a projektekből a legtöbbet kihozni, és ez a saját csapatunkat is fejleszti.

Számlázz.hu PARK: “természetes, hogy az eszközt odaadjuk”

A Számlázz.hu, a R!port, a SMARTBooks és az Innonest által létrehozott Számlázz.hu PARK (pénzügyi és adminisztrációs rendszerek központja) a vállalkozói digitalizáció eszközeit “adja kézbe”, kkv-k és kiemelten alapítványok számára is. Együttműködésünkben vállalják, hogy az általunk fejlesztett impact szervezeteknek nemcsak szoftveres támogatást, hanem a szoftvereik használatához szükséges tudást is átadják.

Salamon Éva, a Számlázz.hu marketingvezetője:

A Számlázz.hu célja, hogy megkönnyítse a vállalkozók életét. Tizenhat éve ez motiválta a három alapítót, és azóta is ezért dolgozunk most már harmincan. Azért a vállalkozók, mert ők “mozgatják” a gazdaságot, az ő fejlődésükkel fejlődik az infrastruktúra, az adminisztráció, a pénzügyi kultúra, és az ő hozzáállásuk határozza meg a munkatársaik, barátaik, követőik, környezetük hozzáállását.

Ha a vállalkozók kezébe hatékony eszközt adunk, természetes, hogy ezt az eszközt odaadjuk, ingyen biztosítjuk a vállalkozni kényszerülő nonprofit szervezeteknek. Az ő esetükben még fontosabb, hogy a főtevékenységükre koncentrálhassanak, és hagyják a szennyest másra… a robotokra, automatizmusokra, a digitalizációra.

Nagyon pozitív tapasztalataink vannak az Ingyen #profi csomag alapítványoknak kezdeményezésünkkel, és szeretnénk kiterjeszteni, hogy a lehető leghatékonyabban szolgálja a civil szférát. Hiszünk abban, hogy a teljes pénzügyi adminisztráció automatizálható és a Számlázz.hu PARK arról szól, hogy ezt az ügyfeleinknek és a nonprofit szervezeteknek is elérhetővé tegyük. Ehhez már nemcsak mi, Számlázz.hu kell, hanem a jelenlegi (autokata, Innonest, QUiCK, SMARTBooks Business, SMARTBooks Könyvelés) és jövőbeli partnereink is.

Picture of Szeszlér Vera

Szeszlér Vera